Wanneer je op een website navigeert, wil je in sommige gevallen weten waar de pagina waar je zoekt zich bevindt in de website. Breadcrumbs, ook wel letterlijk vertaald ‘broodkruimels’, kunnen ervoor zorgen dat het pad waarin je je bevindt op de website inzichtelijk is. Vandaar ook de naam broodkruimel-pad.

In de praktijk krijgen wij soms vragen over het wel of niet toepassen van een breadcrumb navigatie op een website. Omdat wij verwachten dat er buiten ons eigen netwerk er vast meer behoefte is aan informatie hierover, willen wij graag onze inzichten en kennis hierover delen.

Hoe ziet een breadcrumb navigatie eruit?

Zoals hierboven al benoemd is, is een breadcrumbnavigatie er met name voor bedoeld om de bezoeker inzicht te geven in de hiërarchie van de website. De pagina’s van mark@ing zijn voorzien van een breadcrumbnavigatie, dit ziet er bij de blogs alsvolgt uit:

breadcrumbs

De bezoeker ziet hierdoor dat de betreffende blog in de categorie Zoekmachine optimalisatie (SEO) valt. Daarnaast is het ook mogelijk om een breadcrumb pad aan te geven in de navigatie:

url

Wanneer je naar de pagina ‘SEO specialist’ zoekt, zie je dat deze pagina onder ‘vacatures’ valt. Jakob Nielsen, een bekende consultant op het gebied van gebruiksvriendelijkheid adviseert al jaren om breadcrumbs te implementeren op de pagina’s van je website om de volgende redenen:

Voordelen van een breadcrumb navigatie

  • Breadcrumbs geven bezoekers inzicht van de huidige locatie op de website;
  • Wanneer bezoekers op specifieke pagina’s landen, kunnen ze eenvoudig naar hogere levels navigeren;
  • Breadcrumbs worden niet altijd gezien, maar zorgen ook niet voor irritaties bij de websitebezoeker;
  • Breadcrumbs nemen weinig plaats in beslag.

Breadcrumbs & SEO: een gouden combinatie

Naast dat breadcrumbs de bezoeker helpen bij het inzichtelijk maken van de plaats op de website, zijn breadcrumbs ook goed voor SEO-doeleinden. Google wil namelijk graag weten welke rol een pagina speelt in de overkoepelende website. Google is daarom ook in 2009 begonnen met het tonen van indeling in de website van de betreffende pagina in het zoekresultaat:

breadcrumb_google

Als voorbeeld hebben we hier een zoekresultaa

t van Drimble getoond waarop mark@ing voorkomt. Waar voorheen alleen de URL door Google werd getoond, is hier de hiërarchie in de pagina’s te vinden. Zo kan de bezoeker zien dat mark@ing zich in het bedrijvenregister van Drimble bevindt, regio Waalwijk in de provincie Noord-Brabant. Dit is wel een rich snippet die je als website zelf moet implementeren, maar 2010 is dit dus mogelijk.

Wanneer je de bovenstaande voordelen leest, is het logisch om ervanuit te gaan dat een breadcrumb alleen maar voordelen heeft voor een website en dat het in álle gevallen logisch is om er een toe te voegen.

..Maar dat hóeft niet altijd zo te zijn!

Problemen in hiërarchie

In sommige gevallen kan een pagina meerdere hoofdpagina’s hebben. Neem bijvoorbeeld een boek dat te koop is op een website. Deze website verkoopt producten uit verschillende categorieën, namelijk de categorieën ‘boeken’ en ‘vrije tijd’. De kans is aanwezig (en ook vrij logisch) dat dit boek in beiden categorieën wordt getoond omdat het raakvlakken heeft met allebei de categorieën.

navigatie

Hierboven is te zien op welke manier een breadcrumb goed werkt in een website. Wanneer je terecht komt op een pagina voor Italiaanse kookboeken, ziet de breacrumb er als volgt uit:

Boeken > Kookboeken > Italiaanse kookboeken

navigatie1

Hierboven is te zien dat wanneer een pagina in meerdere categorieën valt, het niet mogelijk is om dit juist te weergeven een breadcrumb. Dan zou er slechts één hoofdniveau komen te staan, bijvoorbeeld Boeken > Kookboeken, maar in dat geval sluit je vrije tijd uit terwijl de bezoeker misschien daar juist naar op zoek was.

Het doel van breadcrumbs

Het doel van breadcrums zijn het inzichtelijk maken van de route die de bezoeker door de website navigeert. Het kan zo zijn dat je bent geland op een bepaalde pagina, maar dat je niet weet wáárom je op deze pagina bent geland. Is het bijvoorbeeld omdat je hebt gezocht op tenten, kampeerspullen of de kleur rood wanneer je op een pagina bent gekomen voor rode kampeertenten? Het mag duidelijk zijn dat breadcrumbs niet in alle gevallen ervoor zorgen dat je een pagina eenvoudig terugvindt.

De enige oplossing om dit inzichtelijk te maken voor de bezoeker is het gehele bezoek vastleggen in een breadcrumb. Echter, zorgt dit voor enorm lange breadcrumbs wat uiteindelijk voor meer irritaties zal zorgen dan dat het de bezoeker helpt bij het inzichtelijk maken van het pad door de website.

Wel of geen breadcrumbs?

Er is geen standaard antwoord om wel of niet te kiezen voor breadcrumbs. Ik adviseer daarom om bij grote, complexe websites en websites met producten die in verschillende categorieën kunnen vallen geen breadcrumbs te gebruiken. Zorg bi

j deze websites er l

iever voor dat de be

zoeker eenvoudig alle content kan raadplegen. Bij een kleinere website zoals deze, is een breadcrumb een prima middel om de bezoeker inzicht te geven van de pagina waar deze zich bevindt in het grotere geheel.